NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU (KHOA CNTT) – TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

0
76Ngành KHDL tại trường Đại học Quốc Tế, ĐH Quốc Gia – Tp.HCM là ngành đầu tiên được mở đào tạo bậc Đại học tại Việt Nam nhằm đáp ứng các nhu cầu cấp thiết nhân lực phân tích dữ liệu lớn trong doanh nghiệp hiện nay.
Ngành Khoa học dữ liệu tại Khoa Công nghệ thông tin đào tạo ra các kỹ sư đạt được:
(i) Nền tảng kiến thức cơ bản vững chắc về quản lý, xử lý và phân tích dữ liệu lớn,
(ii) Kiến thức chuyên ngành sâu và rộng về khoa học dữ liệu và hệ thống thông tin.
(iii) Kiến thức về hội nhập, khởi nghiệp.
(iv) Các kỹ năng mềm cần thiết,
(v) Đạo đức nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm đối với bản thân và xã hội,
(vi) Khả năng tự học hoặc tham gia các khóa bồi dưỡng để nắm bắt các công nghệ mới, và
(vii) Đủ năng lực học tiếp sau đại học trong và ngoài nước.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập website của Khoa Công nghệ Thông tin tại trường Đại học Quốc Tế:

Nguồn: https://ephraimturner.com

Xem thêm bài viết khác: https://ephraimturner.com/khoa-hoc/

Leave a reply