[ khóa học HTML/CSS ] Thực hành javascript + onChange + onClick

0
57



Nội dung:
khóa học HTML/CSS
Website :

HTML cung cấp cấu trúc cơ bản của các trang web, được cải tiến và sửa đổi bởi các công nghệ khác như CSS và JavaScript.
CSS được sử dụng để kiểm soát trình bày, định dạng và bố cục .
JavaScript được sử dụng để kiểm soát hành vi của các yếu tố khác nhau.

Nội dung khóa học:
1. Giới thiệu về lập trình web

2. Hướng dẫn debug/test/develop trên trình duyệt web

3. Formatting Text using Tags – html tags

4. Creating Hyperlinks and Anchors (phần 1) – html tags

5. Creating Hyperlinks and Anchors (phần 2) – html tags

6. Introduction to CSS3 (phần 1)

7. Introduction event in html/css/javascript

8. Bài hoc Formatting Using Style Sheets

9. Cách dùng thẻ img và map để hiển thị hình ảnh html

10. Cách dùng thẻ div để bố cục trang web (html/css/javascript)

11. Học lập trình html/css/javascript – (function)

12. Học lập trình html/css/javascript – session 15 – part 2(object)

13. Học lập trình html/css/javascript – session 15 – part 3(function + object)

14. Học lập trình html/css/javascript – session 15 – part 4(string)

15. HTML/CSS/Javascript là gì và cách tạo 1 trang web đơn giản nhất.

16. HTML/CSS/JS – Tìm hiểu về Path trong HTML/CSS/JS

17. Lập trình HTML/CSS/JS

18. Tìm hiểu table trong HTML/CSS

19. Tìm hiểu tag videos, audio trong HTML/CSS/JS

20. Thiết kế form trong HTML/CSS/JS

21. Học lập trình html/css/js qua ví dụ phần 2

Thuc hanh:
1. Hướng dẫn tạo ra 1 trang web đơn giản nhất

2. Bài tập array + javascrip

3. Thực hành javascript + onChange + onClick

4.Gửi giữ liệu qua các trang html bằng javascript

Nguồn: https://ephraimturner.com

Xem thêm bài viết khác: https://ephraimturner.com/giao-duc/

Leave a reply