BigOne សាប F1-F2 ជីប្រើប្រាស់សម្រាប់ដំណាំស្រូវ

0
98Công ty phân bón hà lan
Sản xuất các loại phân bón chất lượng với công nghệ hóa lỏng ure và giá tốt nhất: BigOne, Seven, Amazon, Humax rong biển, phân bón nước, phân bón gốc…. cho các đại lý và nông dân. Các sản phẩm phân bón dùng cho: tiêu, cà phê, điều, cây ăn trái, lúa, cây lương thực, rau củ quả…Sản phẩm tiêu biểu: NPK 16-16-8+TE, NPK Seven 20-20-15+TE, Đạm 46N, NPK 30-10-10+TE, NPK 13-13-13, NPK 22-10-24+TE, Seven hạn chế rụng trái, Seven cây ăn trái, Seven lúa F1/F2, Seven mùa khô, BigOne mùa khô, BigOne lúa F1/F2, Amazon mùa mưa/mùa khô cao cấp, Humax rong biển chuyên dùng cho hồ tiêu, Humax rong biển đầu vụ/cuối vụ, Humax rong biển chuyên dùng cho cây chanh dây, Phân trung vi lượng bón rễ ba con gà etc.Xem thêm tại facebook.com/congtyphanbonhalanTel: 0272 3874 686

Nguồn: https://ephraimturner.com

Xem thêm bài viết khác: https://ephraimturner.com/tong-hop/

Leave a reply